Moed is leven

Moed is leven

Moed is leven

MOED IS LEVEND WILLEN ZIJN (tegen beter weten in)

Ook als je ongepland en ongewenst met je eerste gegunde ademhaling ter wereld gebracht bent. Tegenslagen gekend hebt al voor je ter wereld kwam. Is het aanvoelen , in de veilige armen van de verloskundige, dat je het net op het randje gered hebt tegen beter weten in. Wetende dat die redding niet voor jou bestemd was.

Wetende dat sommigen hoopten op het feit dat je het niet redden zou. Dan, resteerde er ook geen verhaal te vertellen; zou je als een doofpot mysterie in de vergetelheid geraken. En niemand zou je naam erkennen, vastleggen of claimen. Je eigen verhaal zou geen vaste grond hebben, geen toekomst-heden-of verleden zou je hebben.

Zou je moedwillig levend willen zijn? Willen bestaan met de wetenschap dat deze wereld waar je in terecht komen zou gruwelijke spelletjes met je hart zou gaan spelen. En je zou bespelen op een pad die je wenste te bewandelen, je van je straatje zou gooien?

Zou je tegen beter weten in er toch voor kiezen om geboren te worden?misschien zou je er juist voor kiezen om te komen, om te hopen, om te dromen, om te geloven dat je iets of wat dan ook van betekenis zou kunnen zijn.

Dat je strijdvaardig en moedwillig het voorbeeld zou kunnen zijn voor het nooit en nimmer opgeven. Als kost het je 33 keer opnieuw beginnen met niks? Dat juist al die pogingen als hoopvol gezien zouden kunnen worden  Het is een ding.

Tegen, slagen in, kampen met tegenslag zou je slagen in het leven. Door zelf een geslaagd levend voorbeeld te zijn. Wetende dat jouw strijd en vaardigheid zouden kunnen leiden tot andermans succes.

Je ervaringsdeskundige kundig bevonden zou worden als een verlosser gezien. Omdat je er altijd weer in slaagde om lost te komen van het kwade, de strijd die jou altijd overwon weer overwinnen zou.

Levenslustig zijn in een wereld die erop gebrand is je alle smaak voor het leven te doen verbitteren maar je geboren bent met een zoete trek in je geest die alles weer zoetzuur maakt en dus jouw leven vanzelf al slikkend kunt balanceren. 

Zonder gêne een open boek. Zodat men zichzelf tussen de bladzijden in zelf kunnen helpen met de woorden uit jouw mond je men die melodie en timing voor het leven leert passen alsof het allemaal maar een grote dans is waar je alleen op je tellen moet letten om te voorkomen dat je offbeat gaat.  

Hartslag luistert nauw met je bewegingen en je beslissingen. Vraagstellingen die je had naarstig op zoek naar antwoorden. Proberen deze te vinden in een Guru of een Life Coach. Terwijl de spiegel van de realiteit leert dat je zelf een meester van het leven bent. Omdat je zonder angst durft te leven, zelfs in de meest dringende en prangende situaties nog steeds glimlachen kunt.


Standvastig staan zonder vaste grond onder je voeten. Het is slechts het lichaam die de stabiliteit zoekt. Maar je ziel leert je dat je vloeiender door het leven kunst omdat je altijd al hebt kunnen vliegen en zweven.

Ik zeg, vlieg, want je ongeziene vleugels laten jou de wereld verkennen. Ik zeg, loop ongekunsteld, als jezelf wees niet angstig om je aan jezelf te tonen. Zet je af tegen hetgeen wat je niet wilt betekenen. En zet je in met man en macht.

Ergens om je heen is iemand op zoek naar jouw onbevreesde innerlijke kracht. Doe zoals ik doe maar doe het beter. Wees een persoon waarvan ze later zullen zeggen, Mijn God, wat heeft daar een moed in gezeten.

Neusa Gomes

Thema tekst: Moed

Paginagroots #51

Theater Rotterdam 2019 

Social Media
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread and share to the word :)